Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Znajdź kontenery na złom na http://bit.ly/2HaSnUE

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z magazynowaniem i przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]