Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Solidna porcja wiedzy o rozwoju pracowników. Zobacz koniecznie!

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników znamiennie ma wkład w sukces całej firmy. Zmotywowana kadra posiadająca duży wachlarz kompetencji miękkich to wszak ważny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji może wspomóc pracodawcę w budowaniu zespołu, który będzie przygotowany na rozmaite wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez kompetentnego doradcę zawodowego można dostrzec, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności przywódcze i będzie rzetelnym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane różnymi metodami – np. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie audytów wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. zadania grupowe, studium przypadku (case studies), symulacje oraz wywiady. W ten sposób można odkryć utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w formie coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Profesjonalny audyt jest rozdzielona na kilka etapów. Zaczyna się od opisu kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w firmie. W kolejnej fazie audytor przygotowuje techniki, które będą zastosowane w czasie sesji. Dalszym etapem jest powiadomienie o celach sesji i tego, co zamierza się podczas niej uzyskać. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty zatrudnionych – musi one dawać komfort, który wspomoże realizację założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje szczegółowy, spersonalizowany raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony oraz podane są zalecenia, jak należy poprowadzić kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]