Przebieg badań wysokościowych

Przebieg badań wysokościowych

Jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, kliknij tutaj.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność wykonywania szczegółowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej minimum 1 metr nad ziemią

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na rusztowaniach, drabinach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych schorzeń mogących niekorzystnie oddziaływać na jakość pracy. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z kilku części – badania neurologicznego, laryngologicznego oraz okulistycznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku problemów z błędnikiem, padaczki lub krótkowzroczności. Uzupełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie dodatkowe wymogi należy spełnić

Badania do pracy na wysokości należy wykonywać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je systematycznie raz na rok. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest wada wzroku, niedowidzenie, jak również schorzenia neurologiczne i cukrzyca. Warto podkreślić, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystko – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, suwnic czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]