Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że online łatwo wyszukać darmowe narzędzia do translacji, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Czynniki kształtujące finalny koszt przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają przytoczone niżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, włoski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Translacja umów handlowych, prac dyplomowych czy referatów medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład przysięgły a zwykły

Warto zaakcentować, że przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia albo dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, jak również przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, natomiast w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]