Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W trakcie budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również przyczynić się do rozkwitu chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które fragmenty budynku należy chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie dachy, fundamenty, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wodą i jakiej technologii należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Komu zlecić wykonanie hydroizolacji?

Istotne jest, aby projektowanie hydroizolacji, polecić fachowej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, inwestorzy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm PVC czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, uszczelnieniem i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.