Czemu warto uczestniczyć w szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Czemu warto uczestniczyć w szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym dokumentem w naszym kraju, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Także obecnie określa ona ów termin oraz omawia, jak powinniśmy ich używać. Według ustawy dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają ustalenie tożsamości konkretnego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc numer PESEL, nazwisko i imię oraz adres, ale również tak zwane dane wrażliwe – między innymi wiadomości o stanie zdrowia, wyznaniu oraz możliwych wyrokach. O ich ochronę warto zadbać tym bardziej, iż dzięki internetowi ich zdobycie oraz przetwarzanie okazuje się naprawdę łatwe.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe posiadają wszelkiego typu firmy. Niektóre dysponują tylko danymi ich współpracowników, inne zaś mają dostęp również do danych kontrahentów. We obu sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to bardzo istotne, ponieważ po stwierdzeniu błędów GIODO ma prawo nałożyć dotkliwe kary – po pierwsze finansowe, ale w niektórych przypadkach także pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – przebieg

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających takiego typu danymi – są to m. in. specjaliści z archiwów, do spraw rekrutacji lub kadr. W jego cenę wliczone są również materiały dydaktyczne, przez które kursanci szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zapewnić ochronę informacji, uczestnicy dostają specjalne certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu i zwykle kończą się w tym samym dniu.