Badania wysokościowe – przekonaj się, czy możesz pracować na wysokości!

Badania wysokościowe – przekonaj się, czy możesz pracować na wysokości!

Dowiedz się, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak przebiegają takie badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z uwzględnieniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) i okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można również zdiagnozować kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie trzeba martwić się, że konieczne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast poddawać się im rokrocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]