Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała? Skieruj się na www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Dobrze więc napisać kilka słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Prawo a badania operatorów

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co 24 miesiące. Powinniśmy jednak nie zapominać, iż przebieg badań może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż niezbędne są inne badania albo niektóre części są w konkretnym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio prędko zahamować. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]