Znaczenie faktury proforma

Znaczenie faktury proforma

Na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ odnajdziesz odpowiedź na pytanie co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, toteż raz za razem spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Poleca się natomiast zatrzymać ją na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest dowodem nabycia artykułów ani wykonania usługi, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż być zmodyfikowane.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności dostarczenia stosownej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie terminu realizacji usługi czy też doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby łatwo można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.