Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z kroków działań upominawczych, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych znajdziesz online

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]