Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Automatyczna windykacja należności. Więcej szczegółów na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje identyczną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym czasie bez wątpienia rośnie. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować swoje scenariusze działań podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, definiując między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, jeżeli wymienione wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach przynosi także zauważalną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]