Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Na https://tinyurl.com/y6j9ogjy odnajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet znakomicie działająca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Ze względu na przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do skrupulatnego monitorowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest kwestia regularnego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację ryzyka błędów przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]