Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.