Kurs rysunku architektonicznego dla przyszłych studentów architektury

Kurs rysunku architektonicznego dla przyszłych studentów architektury

Więcej szczegółów o kurs architektura

Architektura od wielu lat jest jednym z najbardziej prestiżowych kierunków na krajowych uczelniach. Na jego dużą popularność wpływa dużo czynników – w głównej mierze fakt, iż są to niezwykle interesujące studia oraz szansa na i angażującej pracy po uzyskaniu dyplomu. Żeby dostać się na architekturę należy jednak nie tylko wykazać się wiedzą dotyczącą najważniejszych reguł rządzących tą dziedziną, ale także umiejętnością rysowania. Jeśli nią nie dysponujemy, przed egzaminami wstępnymi warto zgłosić się na kurs rysunku architektonicznego.

Kurs rysunku architektonicznego – czego nas nauczy?

Uczniowie, którzy zapisują się na kurs rysunku architektonicznego mogą liczyć na kompleksowe przygotowanie do egzaminu na studia. Oferta jest adresowana do osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności rysowania. Długość zajęć 4 godziny zegarowe. W tym czasie nauczyciel przekazuje kursantom niezbędne wiadomości dotyczące perspektywy i kompozycji, jak również specjalistycznych zagadnień, jak przykładowo wizualizacja terenów zielonych. W toku kursu przyszli studenci architektury pracują nad jednym rysunkiem, a nauczyciel pomaga im stworzyć pracę, która będzie pozytywnie oceniona przez komisję na uczelni.

Kurs architektury – czy to tylko nauka rysunku?

Kurs rysunku architektonicznego to nie tylko nauka rysunku, ale również wskazówki zawodowców pomagające przygotować się należycie do egzaminów – między innymi na temat tego, jak stworzyć dobre portfolio na każdy uniwersytet (na przykład te w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu lub za granicą). Kursanci mogą przystąpić do egzaminu próbnego, w trakcie którego dowiedzą się, co czeka ich w najbliższej przyszłości. Szkoły rysunku prowadzą także dla swoich słuchaczy zajęcia z historii sztuki – ta wiedza okaże się nieodzowna na egzaminie i w trakcie studiów.

Pracownia Domin Kraków
ul. Westerplatte 3/3
31-033 Kraków

Mob.: +48 517 230 274
E-mail: [email protected]