Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. Czemu trzeba ją kontrolować? W których dziedzinach przemysłu używane są urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, biogazu i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii uwalnianej przy spalaniu danej ilości paliwa. Parametr ten wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, gazowych, jak i stałych – drewna opałowego, gazu ziemnego i płynnego czy węgla brunatnego i kamiennego. Badaniu może zostać poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest analizator zaopatrzony w sensory gazowe, który dokładnie bada między innymi poziom metanu (CH4), siarkowodoru (H2S), tlenu (O2) i wodoru (H2). Składniki te mają wpływ na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, a nawet mogą wywołać niebezpieczeństwo wybuchu, stąd systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest niezwykle ważne.

W jakich gałęziach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w na wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, jak również w innych przedsiębiorstwach i jednostkach używających biogazu. Za sprawą zastosowania analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz błyskawiczne wykrycie wszelkich anomalii w procesie produkcji metanu. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w 2 wersjach – AwiECO i AwiFLEX.