NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj107
mod_vvisit_counterWczoraj232
mod_vvisit_counterTen tydzień107
mod_vvisit_counterTen miesiąc4167
mod_vvisit_counterWszystkie826748
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2007 PDF Drukuj Email
środa, 23 kwietnia 2008 21:05

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu oś. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski - przewodniczący
2. Eugeniusz Manikowski - członek
3. Paweł Kaczmarek - członek


Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz - Prezes Zarządu SSSŻ
2. Rafał Michalski - Wiceprezes Zarządu
3. Marlena Kaczmarek - Sekretarz ZarząduStwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 5131,93 zł od osób fizycznych oraz 2450,00 zł od instytucji.
Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe oraz raporty kasowe.

b) opłacanie składek

Na 65 członków wpływy ze składek wyniosły 2305,00 zł.
Dodatkowo do kasy wpłynęło 120,00 zł
za legitymacje oraz opłaty wpisowe od nowych członków.
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 760,00 zł.

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2007: 545,66 zł,
na rachunku bankowym: 1052,05 zł,
co daje w sumie 1597,71 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj 1.07.2007 - 31.12.2007) wyniósł 13 567,83 zł.
Wydatki w w/w okresie wyniosły: 10 827,40 zł.
Z różnicy przychodu i wydatków stan finansowy Stowarzyszenia wynosi 2740,43 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
Środki pieniężne w kasie: 545,66 zł
Środki pieniężne na rachunku: 1052,05 zł
Stan inwentury w towarze: 1134,72 zł
W należnościach od kontrahentów: 8,00 zł

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2007"
która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.

b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych w pkt.2

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Aktywność wszystkich członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona przez biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej dnia 25.06.2007.

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2007 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:

- promocja turnieju Szlaka Piastowska

- wizyty i wręczanie podarunków dzieciom z Domu Dziecka w Kobylnicy

- promowanie żużla na Dniach Pyrlandii z zawodnikiem PSŻ Piotrem Dziatkowiakiem

- spotkania przy grillu

- promowanie żużla na festynie parafialnym z zawodnikiem PSŻ Norbertem Kościuchem

- wyjazd na IMP 2007 do Wrocławia - nagroda za najlepiej zorganizowaną grupę kibiców

c) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono niezadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami

Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu.

Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Piotr Kazimierski
2. Eugeniusz Manikowski
3. Paweł Kaczmarek


Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak uwag


Tomasz D. Klichowicz.


Prezes SSSŻ "SKORPIONY"