NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj100
mod_vvisit_counterWczoraj232
mod_vvisit_counterTen tydzień100
mod_vvisit_counterTen miesiąc4160
mod_vvisit_counterWszystkie826741
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 19:01

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 01 marca 2015 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji
2. Bartosz Banaszyk – członek Komisji
3. Mikołaj Ślatała – członek Komisji


Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz – Prezes Zarządu
2. Wiesław Niedzielski – Wiceprezes
4. Irena Staśkowiak – Wiceprezes
5. Izabela Schulmann – Sekretarz
6. Barbara Rejzner – Skarbnik    
Stwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów 2400,00 zł

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 0,00 zł od osób fizycznych oraz  0,00 zł od instytucji.
b) opłacanie składek 1535,00zł

Na 30 członków wpływy ze składek wyniosły 1 535,00 zł.
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 5400,00 zł

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2014: 306,83 zł,
na rachunku bankowym: 412,92 zł,
co daje w sumie 719,75 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj. 1.01.2014 - 31.12.2014) wyniósł  3 935,00 zł.
Wydatki w w/w okresie wyniosły: 4 151,32 zł.
W roku 2014 Stowarzyszenie poniosło stratę  w wysokości: 216,32 zł
Stan inwentury w towarze: 42,00 zł

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony, załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2014", która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

- Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych,
- Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu:
Drukarka Brother MFC-490 CW
Laptop Dell 1555 Studio
b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków

Według umów użyczenia.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Nie dotyczy.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Według umów użyczenia.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia

W biurze Stowarzyszenia.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb.

Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona we własnym zakresie.

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2014 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:
Pomoc w organizacji festynu na Starym Rynku w Poznaniu
Pomoc w organizacji festynu w CH w Komornikach
Prezentacja Stowarzyszenia na TRACK DAY na Torze Poznań
Spotkanie z działaczami PSŻ Poznań
Zbieranie podpisów pod projektem Sportowy Golaj
Organizacja zakończenia sezonu motocyklowego na Malcie
Spotkanie kibiców z działaczami PSŻ Poznań
Spotkanie Wigilijne dla Członków  SSSŻ


c) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami
Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków ZarząduWnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2014  na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1) Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji    

2) Bartosz Banaszyk – członek komisji


3) Mikołaj Ślatała – członek komisjiDo powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:
Brak uwag

Prezes SSSŻ "SKORPIONY"
Tomasz D. Klichowicz.