NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj97
mod_vvisit_counterWczoraj232
mod_vvisit_counterTen tydzień97
mod_vvisit_counterTen miesiąc4157
mod_vvisit_counterWszystkie826738
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2011 PDF Drukuj Email
niedziela, 11 marca 2012 13:57

1. Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 1 marca 2012 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji

2. Piotr Rospond – członek Komisji

3. Bartosz Banaszyk – członek Komisji

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz – Prezes Zarządu

2. Ilona Regulska – Skarbnik

3. Wiesław Niedzielski – Wiceprezes

4. Agnieszka Wróbel – Wiceprezes

5. Izabela Schulmann - Sekretarz
Stwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 0,00 zł od osób fizycznych oraz 300,00 zł od instytucji.
Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe oraz raporty kasowe.

b) opłacanie składek

Na 35 członków wpływy ze składek wyniosły 2 240,00 zł.
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 525,00 zł

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2011: 43,10 zł,
na rachunku bankowym: 592,54 zł,
co daje w sumie 635,64 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj. 1.01.2011 - 31.12.2011) wyniósł 9 424,19 zł.
Wydatki w w/w okresie wyniosły: 6 583,80 zł.
Z różnicy przychodu i wydatków, stan finansowy Stowarzyszenia wynosi: 2 840,39 zł.
Stan inwentury w towarze: 3474,56 zł

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony, załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2011", która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

- Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych,

- Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu:

· Drukarka Brother MFC-490 CW

· Laptop Dell 1555 Studio

· Monitor BENQ T905

b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków


Według umów użyczenia.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Nie dotyczy.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Według umów użyczenia.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia

W biurze Stowarzyszenia.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona przez biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej dnia 25.06.2007 r.

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2011 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:

· Pomoc w organizacji zawodów na lodzie „Złote Koziołki”

· Włączenie się do Finału XIX WOŚP

· Udział w Turnieju Charytatywnym dla Mateusza Heintze

· Organizacja V Balu Sympatyków Sportu Żużlowego

· Organizacja wyjazdu do Rybnika na Turniej Kibiców

· Pomoc w „Speedway Show w Mosinie”

· Pomoc w sprzedaży karnetów i biletów PSŻ Poznań

· Organizacja Heppeningu na stadionie Olimpii

· Współorganizacja plebiscytu „Skorpion Roku”

· Współorganizacja konkursu „Powieś plakat wygraj bilet”

· Współorganizacja XIII Ulicznego Wyścigu Kolarskiego

· Udział w X Festynie „Niebiescy Dzieciom” z Komendą Policji Poznań

· Akcja Wesoła Szkoła dla dzieci z domu dziecka na Litwie

· Współorganizacja festynu na rzecz niedożywionych dzieci

· Akcja Wesołe Święta dla dzieci w OWR w Kobylnicy

· Spotkanie przy grillu dla kibiców PSŻc) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami
Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu


Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2011 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano


1. Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji

2. Piotr Rospond – członek komisji

3. Bartosz Banaszyk – członek komisji


Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak uwag

Prezes SSSŻ "SKORPIONY"

Tomasz D. Klichowicz.